เพลงปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรณา 5 ธันวาคม 2557

Files

Citation

กระทรวงวัฒนธรรม, “เพลงปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรณา 5 ธันวาคม 2557,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 26, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/7055.