พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

Files

Citation

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จังหวัดจันทบุรี, “พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล,” D-Library | National Library of Thailand, accessed February 28, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/5379.