การผลิต การตลาด และประโยชน์ ของพริกไทย

Files

Citation

สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี, “การผลิต การตลาด และประโยชน์ ของพริกไทย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 22, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/5244.