การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา

Files

Citation

วีระ เลิศสมพร, “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 26, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/5177.