ประชุมพงศาวดารภาคที่30 จดหมายเหตุของพระณรงค์วิชิต (จอน บุนนาค)เรื่องราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศสในรัชกาลที่4 เมื่อปีระกา พุทธศักราช 2404

Files

Citation

พรหมาธิบาล (จอน บุนนาค), “ประชุมพงศาวดารภาคที่30 จดหมายเหตุของพระณรงค์วิชิต (จอน บุนนาค)เรื่องราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศสในรัชกาลที่4 เมื่อปีระกา พุทธศักราช 2404,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 14, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/4635.