การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

Files

Citation

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้,” D-Library | National Library of Thailand, accessed April 16, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/3481.