การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงสกุลช่างจันทบุรี = A Study of the Gingerbread Motifs of Chanthaburi School

Files

Citation

ภรดี พันธุกร, “การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงสกุลช่างจันทบุรี = A Study of the Gingerbread Motifs of Chanthaburi School,” D-Library | National Library of Thailand, accessed February 28, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/3438.