นิทานไทย เรื่อง พระสมุทโฆษ

Citation

พระยาอุปกิตศิลปสาร, “นิทานไทย เรื่อง พระสมุทโฆษ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 29, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/2306.