ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระของเสฐียรโกเศศ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางชุ่ม บงการอุบัตน์กิจ (ชุ่ม บงกชเกิด) ณ เมรุวัดชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน ธนบุรี ๒๗ เมษายน ๒๕๐๖

Files

Citation

อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา, 2431-2512. and กรมศิลปากร, “ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระของเสฐียรโกเศศ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางชุ่ม บงการอุบัตน์กิจ (ชุ่ม บงกชเกิด) ณ เมรุวัดชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน ธนบุรี ๒๗ เมษายน ๒๕๐๖,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 29, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/19346.