พระบรมราชานุศาสนีย์ เรื่อง แสดงคุณานุคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงแปลก ราชศุภมิตร ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕

Files


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in E:\xampp\htdocs\digital\dlib\application\libraries\Zend\Db\Statement\Mysqli.php on line 70