ข่าวห้องสมุด (Library World News) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2566

Citation

หอสมุดแห่งชาติ, กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุดสำนัก, “ข่าวห้องสมุด (Library World News) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2566,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 24, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/19133.