จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ : อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑

Files

Citation

หอสมุดแห่งชาติ , “จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ : อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed February 29, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/1877.