ความรู้ด้านการอนุรักษ์หนังสือหายาก

Files

Citation

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด and สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “ความรู้ด้านการอนุรักษ์หนังสือหายาก,” D-Library | National Library of Thailand, accessed February 29, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/16.