ข่าวห้องสมุด (Library World News) ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

Files

Citation

หอสมุดแห่งชาติ, กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุดสำนัก, “ข่าวห้องสมุด (Library World News) ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 15, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/15999.