ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบชำระใหม่

Files

Citation

กรมศิลปากร, “ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบชำระใหม่ ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 29, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/1487.