เรียกดูรายการ (1 total)

scan0001.jpg
คณะพระภิกษุสามเณร วัดบวรนิเวศวืหาร พิมพ์อุทิศถวายส่วนกุศล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2