เรียกดูรายการ (1 total)

scan0001.jpg
พิมพ์เป็นที่ระลึกในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ณ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2