Show Menu

เรียกดูรายการ: 7053

แนะนำศิลปะการแสดงพื้นเมือง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น:

ศาสนา กับความมั่นคงของชาติ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมโดยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งได้นำคำบรรยายจากสถานที่ต่าง ๆ มารวมเล่มเป็นเล่ม มีทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง…

ท้าวเทพกระษัตรี

ผู้เรียบเรียงได้กล่าวถึงประวัติของท้าวเทพกระษัตรี เล่าถึงภูมิหลังการตั้งถิ่นฐานในเมืองถลาง และเมืองภูเก็ต …

ตันหยงสตา แหล่งศึกษาเรียนรู้

ตันหยงสตาเป็นการเรียกชื่อรวมของชุมชน ๔ หมู่บ้านในตำบลท่าข้าม ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านหยงสตาร์ หมู่ที่ ๓ บ้านพิกุลทอง(บ้านตีน)…

ปลัดเกลี้ยงคนเก่ง

“ปลัดเกลี้ยงคนเก่ง” เป็นผลงานการเขียนการ์ตูนของ “แอ๊ด เดลินิวส์” ที่หยิบยกเอาเรื่องราวทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา…