Show Menu

เรียกดูรายการ: 7058

เครื่องปั้นดินเผา

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

ศิลปกับมนุษยชาติและร้องรำทำเพลง

ตีพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานปลงศพ นายไปล่ วรรณขจร ณ วัดใหม่อมตรศ บางขุนพรม วันที่ 2

คำค้น:

เรื่องเกี่ยวกับพระราชวังบางปะอิน

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาราชภพน์บริหาร (ม.ล.เหน่ พึ่งบุญ) ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2492

ร้อง รำ ทำเพลง

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงวัยวุฒิปรีชา (ม.ล.ไวยวัฒน์ กุญชร) ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2500

ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พิมพ์พระราชทาน ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา ต.จ.รัตน…