Show Menu

เรียกดูรายการ: 7076

สารกรมศิลปากร

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

จดหมายเหตุเรื่องทัพญวน ครั้งรัชกาลที่3 จดหมายและใบบอกในปีชวดโทศกจุลศักราช 1202 พ.ศ.2383

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพลตรี พระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ปีระกา พ.ศ.2476

อธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรป

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพรองอำมาตย์เอก หลวงชวเลขปรีชา (เทียน วรยิ่งยง) และงานณาปนกิจศพนางชวเลขปรีชา (ภิญ…

กฎมนเทียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนัก

พิมพ์เป็นมิตรพลีในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงสรรสารกิจ (เคล้า คชนันทน์) ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 16 พฤษภาคม 2503

เรื่องก่อนประวัติศาสตร์

นายวิระ วิจิตรานนท์ พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพนางเพี้ยน วิจิตรานนท์ ผู้มารดา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2482 ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม