Show Menu

เรียกดูรายการ: 6823

พิธีมหามงคลพุทธาภิเษกพระรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ

พิมพ์เนื่องในงานพิธีมหามงคลพุทธาภิเษกพระรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าค่ายตากสิน…

ที่ระลึกเนื่องในโอกาสบูรณะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่28 ธันวาคม 2526

จัดพิมพ์แจกในพิธีอัญเชิญเทวรูปฉลองพระองค์พระเจ้ากรุงธนบุรี ขึ้นประดิษฐานบนศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันพุธที่ 28…

ทิพย์มนต์ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาและวิธีทำอานาปานสติฯ

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่ไหน สว่างเนตร์ ณ วัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2514

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูศรีปทุมธาดาฯ วัดหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูศรีปทุมธาดา ณเมรุวัดหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 3-9 เมษายน 2530