Show Menu

เรียกดูรายการ: 7053

เครื่องปั้นดินเผา

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

ศิลปกับมนุษยชาติและร้องรำทำเพลง

ตีพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานปลงศพ นายไปล่ วรรณขจร ณ วัดใหม่อมตรศ บางขุนพรม วันที่ 2

คำค้น:

เรื่องเกี่ยวกับพระราชวังบางปะอิน

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาราชภพน์บริหาร (ม.ล.เหน่ พึ่งบุญ) ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2492