Show Menu
จารึกวัดเสมาเมือง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกวัดเสมาเมือง

หัวเรื่อง

จารึก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

1318

รูปแบบ

วัตถุจารึก : ศิลา
ลักษณะวัตถุ : รูปใบเสมา

ภาษา

สันสกฤต

ประเภทของทรัพยากร

Still Image Item Type Metadata

Original Format

จารึก

Physical Dimensions

กว้าง 50.00 ซ.ม.
สูง 104.00 ซ.ม.
หนา 9.00 ซ.ม.