Show Menu
จารึกสมิงสิริมะโนราชา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกสมิงสิริมะโนราชา

หัวเรื่อง

จารึก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2084

รูปแบบ

วัตถุจารึก : ทองแดง
ลักษณะวัตถุ : แผ่นสี่เหลี่ยนผืนผ้าลักษณะเหมือนใบลาน

ภาษา

มอญ

ประเภทของทรัพยากร

Still Image Item Type Metadata

Original Format

จารึก

Physical Dimensions

กว้าง 9.50 ซ.ม.
ยาว 53.00 ซ.ม.
หนา 0.20 ซ.ม.