Show Menu
รวมเรื่องเกี่ยวกับญวณและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

รวมเรื่องเกี่ยวกับญวณและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4)

หัวเรื่อง

ประวัติศาสตร์
เขมร

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นายโฆสิต เวชชาชีวะ มีรูปและชีวประวัติผู้ตาย

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์พระจันทร์

ภาษา

ไทย

Text Item Type Metadata

Original Format

paper