Show Menu
ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์และเขตต์บาปแดนบุญ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์และเขตต์บาปแดนบุญ

หัวเรื่อง

หนังสือพิมพ์-จรรยาบรรณ

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ คุณยายเหียง พันธุ์ภิญโญ
มีรูปและชีวประวัติผู้ตาย

ผู้แต่ง

ขุนประเสริฐศุภมาตรา (จรูญ จันทรสมบูรณ์)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์เทพไพศาล

วันที่

2503

Text Item Type Metadata

Original Format

paper