Show Menu
ตำราสรรพคุณยา ฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิท

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราสรรพคุณยา ฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิท

หัวเรื่อง

ยา
สมุนไพร

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานศพนายตุ๋ย สุขวัฒนะ และ หม่อมหลวงแฝง นิยะมิศร
มีรูปและชีวประวัติผู้ตาย

ผู้แต่ง

กรมหลวงวงศาธิราชสนิท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์อักษรนิติ

วันที่

2469

ภาษา

ไทย

Text Item Type Metadata

Original Format

paper