Show Menu
ตำนานนครมโหสถของพระมหาสวาสดิ์ กิตติมา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำนานนครมโหสถของพระมหาสวาสดิ์ กิตติมา

หัวเรื่อง

โบราณสถาน

รายละเอียดของเนื้อหา

จัดพิมพ์บรรณาการในงานฉลองสมระศักดิ์สัญญาบัตรพักยศถวายแด่พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ (สวาสดิ์ กิตติม)

ผู้แต่ง

พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ (สวาสดิ์ กิตติมา)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บำรุงการพิมพ์

วันที่

2508

ภาษา

ไทย

Text Item Type Metadata

Original Format

paper