Show Menu
ประชาชาติ ฉบับที่ 1826 วันที่ 16 กันยายน 2479

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชาชาติ ฉบับที่ 1826 วันที่ 16 กันยายน 2479

หัวเรื่อง

หนังสือพิมพ์ประชาชาติ

รายละเอียดของเนื้อหา

หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ฉบับที่ 1826 วันที่ 16 กันยายน 2479

ผู้แต่ง

ประชาชาติ

แหล่งที่มา

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประชาชาติ

วันที่

16 กันยายน 2479

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ลิขสิทธิ์

ประชาชาติ
สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

PDF

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Text Item Type Metadata

Original Format

36 หน้า 30.1 MB