Show Menu
กฎมนเทียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนัก

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

กฎมนเทียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนัก

หัวเรื่อง

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – ครอบครัว

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นมิตรพลีในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงสรรสารกิจ (เคล้า คชนันทน์) ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 16 พฤษภาคม 2503

ผู้แต่ง

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์มหาดไทย

วันที่

2503

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

E-Book / PDF

ภาษา

ไทย

Abstract

กฎมนเทียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก ซึ่งตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31 หน้า 277 ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2457

Date Issued

3 ก.ค.62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.12351

340.09593
ม113กส