Show Menu
ลายพระหัตถ์ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขถึงพระธิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ลายพระหัตถ์ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขถึงพระธิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล

หัวเรื่อง

จดหมาย
ลายมือชื่อ

ผู้แต่ง

เฉลิมเขตรมงคล, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

วันที่

2472

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book / PDF

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือรวมลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขที่เขียนถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล ซึ่งเป็นพระธิดา ลักษณะการเขียนเป็นเหมือนบันทึก

Date Issued

2 ก.ค.62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ.6407จบ(ร)

808.6
ฉ414ล