Show Menu
เครื่องปั้นดินเผา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เครื่องปั้นดินเผา

หัวเรื่อง

เครื่องปั้นดินเผา

ผู้แต่ง

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
กรมวิทยาศาสตร์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อาทรการพิมพ์

วันที่

2511

ลิขสิทธิ์

กรมวิทยาศาสตร์

รูปแบบ

E-Book / Pdf

ภาษา

ไทย

Abstract

ผลงานวิจัยการทำกระเบื้องปูพื้น สีที่ใช้กับการทำเครื่องปั้นดินเผา วัตถุดิบที่ใช้ แหล่งกำเนิดที่ใช้ทำกระเบื้องปูพื้น พร้อมทั้งกรรมวิธีการผลิตและผลการทดลองวิจัย

Date Issued

13 มิ.ย.62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.30ร1862

666
ค926อ