Show Menu
เรื่องเกี่ยวกับพระราชวังบางปะอิน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เรื่องเกี่ยวกับพระราชวังบางปะอิน

หัวเรื่อง

พระราชวังบางปะอิน
ราชภพน์บริหาร, พระยา

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาราชภพน์บริหาร (ม.ล.เหน่ พึ่งบุญ) ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2492

ผู้แต่ง

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์ไทยเขษม

วันที่

2492

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book / Pdf

ภาษา

ไทย

Abstract

ประวัติความเป็นมาของพระราชวังบางปะอินและที่เที่ยวในบางปะอิน

Date Issued

13 มิ.ย.62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ6224จบ(ร)

728.8
ด495ร