Show Menu
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

หัวเรื่อง

พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช - พระราชกรณียกิจ

ผู้แต่ง

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด่านสุทธาการพิมพ์

วันที่

2552

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย และ อังกฤษ

Abstract

รวบรวมภาพ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2552

Date Issued

16 พฤษภาคม 2562

ภาพ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

หช.จบ. 155