Show Menu
ประชุมเพลงไทยเดิม ภาค 2

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมเพลงไทยเดิม ภาค 2

หัวเรื่อง

เพลงไทยเดิม
เสนาะดุริยางค์, พระยา

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตรี พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ณ สุสานวัดพระพิเรนทร์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2492

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์หว่าเชียง

วันที่

2492

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
กรมศิลปากร

รูปแบบ

E-Book
PDF

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมบทลำนำต่างๆ อันเป็นเนื้อร้องเพลงแต่โบราณ ซึ่งนักร้องยังใช้ร้องกันอยู่แพร่หลายรวม 22 บท

Date Issued

13/5/62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ6017จบ(ร)784.7
ป246