Show Menu
ชีวิตของชาวนา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชีวิตของชาวนา

หัวเรื่อง

ชาวนา
ผิว ชาตินันทน์, 2415 - 2490

รายละเอียดของเนื้อหา

ตีพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพนางผิว ชาตินันทน์ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2491

ผู้แต่ง

อนุมานราชธน, พระยา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์ไทยเขษม

วันที่

2491

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book
PDF

ภาษา

ไทย

Abstract

ชีวิตของชาวนามีความเป็นอยู่อย่างไร และการทำนา เริ่มตั้งแต่ไถนา คราดนาและปักดำข้าวตั้งแต่ท้องและออกรวง การเกี่ยวข้าว นวดข้าว จนถึงการทำบุญลาน

Date Issued

13/5/62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.6180จบ(ร)

631.092
อ197ช