Show Menu
งานบ้านยามว่าง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

งานบ้านยามว่าง

หัวเรื่อง

ขนม

ผู้แต่ง

อาชีวศึกษา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์วิทยาลัยเทคนิค

วันที่

2506

ลิขสิทธิ์

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book
Pdf

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือสอนทำขนมต่างๆ เช่น การทำขนมดอกลำดวน การทำแยมโรล การทำเอแคล เป็นต้น

Date Issued

9 พ.ค.62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ6184จบ(ร)

641
อ616ง