Show Menu
ประวัติจดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติจดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง

แพทย์
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง

อุทัย ทุติยะโพธิ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

วันที่

2510

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book
Pdf

ภาษา

ไทย

Abstract

ประวัติการจัดทำวารสารทางการแพทย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษา ความรู้ในเรื่องโรคต่างๆ ฉบับแรกออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2461 ใช้ชื่อว่า "จดหมายเหตุทางแพทย์ของสภากาชาดสยามออกมา 6 ฉบับ ฉบับที่ 7 เปลี่ยนชื่อมาเป็น จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทย์สมาคมแห่งกรุงสยาม ต่อมารับโอนหนังสือจดหมายเหตุทางการแพทย์จากสภากาชาด มาเป็นของแพทยสมาคม จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น หนังสือจดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยสมาคม เริ่มตั้งแต่เล่มที่ 8 พ.ศ.2468 เป็นต้นมา

Date Issued

9 พ,ค,62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.27บ6603
610
อ819ป