Show Menu
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

หัวเรื่อง

พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช - พระราชกรณียกิจ

ผู้แต่ง

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด่านสุทธาการพิมพ์

วันที่

2549

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย และ อังกฤษ

Abstract

รวบรวมภาพ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2548

Date Issued

เมษายน 2562

ภาพ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

หช.จบ 152