Show Menu
ศาสนา กับความมั่นคงของชาติ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ศาสนา กับความมั่นคงของชาติ

หัวเรื่อง

คำบรรยายจากสถานที่ต่าง ๆ มารวมเล่มเป็นเล่ม

รายละเอียดของเนื้อหา

หนังสือเล่มนี้รวบรวมโดยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งได้นำคำบรรยายจากสถานที่ต่าง ๆ มารวมเล่มเป็นเล่ม มีทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง เช่น เรื่องเกี่ยวกับแนวความคิดของคอมมิวนิสต์เกี่ยวกับศาสนา คอมมิวนิสต์จะเอาอะไรมาแทนที่ศาสนา เขาอบรมคนรุ่นใหม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีอย่างไร คอมมิวนิสต์ใช้วีการล้มล้างศาสนาอย่างไรบ้าง ทางปฎิบัติของคอมมิวนิสต์ในการทำลายล้างศาสนาในประเทศต่าง ๆ การทำลายล้างศาสนาในประเทศบนคาบสมุทรอินโดจีน คอมมิวนิสต์ส่งเสริมศาสนาเมื่อเป็นประโยชน์แก่ตน นักสอนศาสนาบางคน

ผู้แต่ง

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดตรัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรสภาลาดพร้าว

วันที่

2520

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดตรัง

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดตรัง

รูปแบบ

E-BOOK

ภาษา

ไทย