Show Menu
ท้าวเทพกระษัตรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ท้าวเทพกระษัตรี

หัวเรื่อง

ประวัติของท้าวเทพกระษัตรี

รายละเอียดของเนื้อหา

ผู้เรียบเรียงได้กล่าวถึงประวัติของท้าวเทพกระษัตรี เล่าถึงภูมิหลังการตั้งถิ่นฐานในเมืองถลาง และเมืองภูเก็ต ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุก ต่างชาติที่เข้ามาอาศัยจะเป็นเชื้อชาติชาวโปรตุเกสและเข้ามาค้าขายเป็นชาติแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเล่าถึงชีวประวัติของท้าวเทพกระษัตรีตั้งเกิดจนกระทั่งการการทำสงคราม และความสงบสุขในเมืองถลางที่ปรากฏหลังจากเอาชนะการสู้รบกับพม่าได้

ผู้แต่ง

สุนัย ราชภัณฑารักษ์

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดตรัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภูเก็ต : สิริภัณฑ์ออฟเซ็ท

วันที่

2527

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดตรัง

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดตรัง

รูปแบบ

E-BOOK

ภาษา

ไทย