Show Menu
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 31 จดหมายเหตุเรื่องมิซชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศไทย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 31 จดหมายเหตุเรื่องมิซชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศไทย

หัวเรื่อง

พงศาวดาร
ไทย – ประวัติศาสตร์
จดหมายเหตุ – ไทย

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีพระศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) ณ วัดเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2493

ผู้แต่ง

บรัดเลย์, แดน บีช

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพิมพ์ไทยสามัคคี

วันที่

2493

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Abstract

มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประชาชนในประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ หมอแดน บีช บรัดเลย์ ได้เรียบเรียงเป็นจดหมายเหตุว่าด้วยเรื่องมิซชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศไทย โดยบันทึกเหตุการณ์เป็นรายวัน ดังนี้
- ตอนที่1 ประมาณ พ.ศ.2371
- ตอนที่2 พ.ศ.2380

Date Issued

20 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ1952จบ.
959.3054
บ212ปป