Show Menu
ตำราต่างๆ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราต่างๆ

หัวเรื่อง

โหราศาสตร์

รายละเอียดของเนื้อหา

ผู้แต่ง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วันที่

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

บาลี

Abstract

1.ตำราการเดินทาง
2.ตำราดูห่วงในการจะทำการใดๆจะได้ลาภหรือเสื่อมลาภ เป็นมงคลหรืออมงคล เป็นต้น
3.ตำราดูวันจมวันฟู ที่เกิดผลดี หรือผลร้าย
4.ตำราในการทำนา หว่านข้าว เกี่ยวข้าว นวดข้าว และขนข้าวขึ้นยุ้งฉาง เป็นต้น
5.ตำราดูดวงสมพงษ์
6.ตำราดูการปลูกเรือน การลงเสาเอกตามทิศที่เป็นมงคล การตั้งศาลพระภูมิ
7.ตำราทำนายฝันของเจ้าของบ้านในเวลาปลูกเรือนเสร็จแล้ว
8.ยันต์ปิดหัวเรือค้าขายกันศัตรู และให้ค้าขายดี
9.ตำราปลูกเรือนตามทิศทางที่เป็นมงคล

Date Issued

19 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

จบ.ส.70