Show Menu
เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป (ตอน 1)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป (ตอน 1)

หัวเรื่อง

พุทธศาสนา -- รวมเรื่อง
พุทธศาสนา -- ประวัติ

รายละเอียดของเนื้อหา

คณะสงฆ์พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ณ เมรุวัดเทพศิริทราวาส 26 เมษายน 2503

ผู้แต่ง

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์การศาสนา

วันที่

2503

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย
1.ตำนานลังกาทวีป เมื่อก่อนถือพระพุทธศาสนา
2.ลำดับพระเจ้าแผ่นดินลังกาทวีป
3.ตำนานพระพุทธศาสนา เมื่อก่อนไปประดิษฐในลังกาทวีป
4.ตำนานพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในลังกาทวีป
5.เรื่องพระสงฆ์แตกนิกายกันในลังกาทวีป
6.เรื่องรวมนิกายในลังกาทวีป
7.ความวิบัติของสมณวงศ์ในลังกาทวีป
8.จดหมายเหตุระยะทางราชทูตลังกาเข้ามาขอพระสงฆ์สยาม
9.จดหมายเหตุระยะทางพระอุบาลีไปลังกาทวีป
10.เรื่องคณะสงฆ์สยามออกไปครั้งพระวิสุทธาจารย์
11.ศุภอักษรอัครมหาเสนาบดีไทย มีถึงอัครมหาเสนาบดีลังกา
12.ประวัติพระสังฆราชสรณังกร
13.จดหมายเหตุเรื่องสมณทูตไปลังกาทวีป ครั้งรัชกาลที่ 2

Date Issued

16 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.12199
294.309
ด945รว