Show Menu
ยอดอุปฏฐายิกา และเครื่องหมายของคนดี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ยอดอุปฏฐายิกา และเครื่องหมายของคนดี

หัวเรื่อง

อุปฏฐยิกา

รายละเอียดของเนื้อหา

เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นางผิน แจ่มวิชาสอน (ผิน นิยมเหตุ) ณ เมรุวัดสิงกระจาย ธนบุรี 20 กรกฎาคม 2512

ผู้แต่ง

กิตติวุฑโฒ ภิกขุ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

วันที่

2512

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหากล่าวถึงผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา กำเนิดวิสาขา เบญจกัลยานี ประวัติอดีตชาติของนางวิสาขา ประวัติของสุรา หนี้ชีวิต เครื่องหมายของคนดี นิทานเรื่องผลแห่งความกตัญญู

Date Issued

16 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.2145จบ.
294.30921
พ369ยผ