Show Menu
ประวัติศาสนา และมุตโตทัย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติศาสนา และมุตโตทัย

หัวเรื่อง

ศาสนา
พุทธศาสนา
มุตโตทัย

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ม.ร.ว.เจตดิศ (ดิสกุลป ปัทมดิลก ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 20 มิถุนายน 2506

ผู้แต่ง

ประชากิจกรจักร, พระยา (แช่ม บุนนาค)

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

วันที่

2506

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสนา ว่าด้วยลัทธิศาสนาต่างๆ ก่อนพุทธกาล,เรื่องพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในรามัญ และพุกามประเทศ, ประวัติพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานลังกาทวีป,เรื่องพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในประเทศจีน และมุตโตทัย

Date Issued

16 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.2269จบ.
294.309
บ234รจ