Show Menu
ปัจจัยสี่

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ปัจจัยสี่

หัวเรื่อง

ปัจจัยสี่

รายละเอียดของเนื้อหา

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตย์ตรี พระยาดรุพันพิทักษ์(สนิท พุกกะมาน) ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ 30 ธันวาคม 2511

ผู้แต่ง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์ไทยเขษม

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่
1. อรรถาธิบาย พระคาถามงคลสูตร ซึ่งเกี่ยวกับหลักธรรม 38 ประการ
2. อาหาร
3. ไม้ในชีวิตประจำวัน
4. ปัจจัย 4 เครื่องนุ่งห่ม

Date Issued

16 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.13108
294.304
พ419ปด