Show Menu
จักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์

หัวเรื่อง

จักรทีปนี
โหราศาสตร์

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางบริรักษ์ชวการ (นางอมร มานะเศวต) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 17 มีนาคม 2508

ผู้แต่ง

ปรมานุชิโนรส, สมเด็จฯกรมพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ

วันที่

2508

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นหนังสือเกี่ยวกับการพยากรณ์ซึ่งแต่งในรูปแบบคำฉันท์ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งยังทรงเป็นกรมหมื่น นับว่าเป็นยอดกวีไทยพระองค์หนึ่ง

Date Issued

16 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น30ร4157
133.5
ป169จ