Show Menu
สยามมาตาเทวี เครื่องประทีปในวรรณคดี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สยามมาตาเทวี เครื่องประทีปในวรรณคดี

หัวเรื่อง

ไทย -- รวมเรื่อง
วรรณคดีไทย
สยามมาตาเทวี
เครื่องประทีปในวรรณคดี

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจ นางประสาตรสิทธิแพทย์ (หร่วม สุกุมลนันทน์) ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม 26 เมษายน 2507

ผู้แต่ง

อนุมานราชธน,พระยา 2431-2512

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพิมพ์สตรีสาร

วันที่

2507

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาที่ 2 เรื่อง คือ
1. สยามมาตาเทวี เป็นเรื่องทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ของประเทศไทย
2. เครื่องประทีปในวรรณคดี เป็นความรู้ที่หาข้อมูลมาจากหนังสือวรรณคดี

Date Issued

16 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.30ร.1960
089.95911
อ197ส