Show Menu
ประดนธรรมความเก่า และจักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประดนธรรมความเก่า และจักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์

หัวเรื่อง

จักรทีปนี
โหราศาตร์
ธรรมะ

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายตรับลาศ สุนทราชุน ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 27 มกราคม 2508

ผู้แต่ง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส.การพิมพ์

วันที่

2508

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

ประดนธรรม คือ ตั้งธรรมะผูกเป็นกระทู้ 18 คุ๋ แล้วแต่งคำอธิบายความตามธรรมะที่เป็นกระทู้ตามลำดับครบทั้ง 18 คู่
ส่วนจักทีปนี ตำราโหราศาสตร์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์
ท้ายเล่มเป็นนิราศนรก ของ พล.ร.ต.จวบ หงสกุล (พ.ศ.2502)

Date Issued

16 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.12180
133.5
ป258