Show Menu
พระบรมราชานุศาสนีย์แสดงคุณานุคุณ ประมวลพระราชนิพนธ์บางเรื่อง และสุภาษิตพระราชนิพนธ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระบรมราชานุศาสนีย์แสดงคุณานุคุณ ประมวลพระราชนิพนธ์บางเรื่อง และสุภาษิตพระราชนิพนธ์

หัวเรื่อง

พระราชนิพนธ์ -- รวมเรื่อง

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนประมวญราชทรัพย์ (เวก สวัสดิลักษณ์) ณ เมรุวัดประยูรวงศาวาส วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2512

ผู้แต่ง

มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์รุ่งนคร

วันที่

2512

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาเป็นการบรรยายเรื่องคุณพระรัตนตรัย คุณบุรพการี คุณพระมหากษัตริย์ และความรักชาติบ้านเมือง ประมวลพระราชนิพนธ์บางเรื่องเป็นบทความสั้นๆ ทำนองปลุกใจบ้าง หรือวิจารณ์เหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยนั้ ส่วนสุภาษิต คัดมาจากประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบางบท

Date Issued

16 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.13169
089.95911
ม113พป