Show Menu
ประมวลบทพระราชนิพนธ์ (ภาคปกิณกะ ส่วนที่ 2)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประมวลบทพระราชนิพนธ์ (ภาคปกิณกะ ส่วนที่ 2)

หัวเรื่อง

พระราชนิพนธ์-รวมเรื่อง

รายละเอียดของเนื้อหา

พระยาสุริยานุวงศประวัติ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณหญิงเยื้อน สุริยานุวงศประวัติ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม 16 กันยายน 2504

ผู้แต่ง

มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์ศิริสาร

วันที่

2504

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นหนังสือรวบรวมเรื่อง เมืองไทยจงตื่นเถิด, ประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรม,เปรียบนามสกุลกับชื่อแซ่,หลักราชการ,ธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนครภิบาล และกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนัก

Date Issued

16 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.12448
089.95911
บ113ปย